Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật: 10:47 | 13/06/2019
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với 92,56% đại biểu Quốc hội tán thành.

Nghị quyết quy định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8; bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp tháng 12-2019.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

ky hop thu 10 quoc hoi khoa xiv se xem xet thong qua luat dat dai sua doi
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi). Ngay sau khi có Tờ trình, UBTVQH sẽ khẩn trương xem xét để bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 sắp tới. Về dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam đã gửi hồ sơ đến UBTVQH, UBTVQH sẽ xem xét; trường hợp bảo đảm đủ điều kiện sẽ bổ sung vào chương trình.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án: Nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai; Nghị quyết về việc thi hành Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, Luật Kiến thức khoa học, Luật Làng nghề Việt Nam, Luật Phê bình, tự phê bình, Luật Từ chức, Luật Chuyển đổi giới tính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Ngôn ngữ, Luật hoặc Nghị quyết về quy trình, thủ tục thí điểm...

UBTVQH cho rằng, về Nghị quyết thí điểm một số nội dung về đất đai có nội dung khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai. Trong khi đó, dự án sửa đổi Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội.

Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật còn lại, UBTVQH ghi nhận và chuyển các kiến nghị này đến Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thì Chính phủ chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Phương Thảo

tra-cuu-diem-thi-bottom-article