Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Lao động hợp đồng vi phạm có ảnh hưởng việc công nhận của xã hay không?

Cập nhật: 22:35 | 11/07/2018
Trường hợp người vi phạm và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xã vẫn đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hỏi: Khi tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã A có đủ các điều kiện về: Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt cao (90% số điểm tối đa); kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại xã.

Tuy nhiên, xã có 01 trường hợp đang làm việc tại xã theo chế độ hợp đồng bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm hợp đồng lao động về kỷ luật hợp đồng. Xin hỏi, xã A có đủ điều kiện để xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 619/QĐ-TTg, một trong các điều kiện để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là “trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra”.

lao dong hop dong vi pham co anh huong viec cong nhan cua xa hay khong

Trường hợp người vi phạm và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xã vẫn đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ảnh minh họa

Do vậy, do người vi phạm và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động mà không phải là cán bộ, công chức của xã A nên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 619/QĐ-TTg xã A vẫn đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nguyên An