Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Cập nhật: 15:41 | 06/02/2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm khắc phục các bất cập về hình thức đầu tư này hiện nay.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm khắc phục các bất cập về hình thức đầu tư này hiện nay.

Theo cơ quan soạn thảo, hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư hiện nay được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và một số Thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tại thời điểm ban hành, 02 Nghị định này được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân (đặc biệt là từ các nhà đầu tư nước ngoài) vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia.

Tuy nhiên, đến nay, số lượng dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/CP và Nghị định 30/CP không nhiều, hầu hết vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Việc xây dựng và hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 15/CP và Nghị định 30/CP hiện vẫn đang được Chính phủ gấp rút triển khai.

lay y kien ve de nghi xay du ng lua t dau tu theo hinh thuc doi tac cong tu ppp
Việc ban hành luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư được kỳ vọng sẽ giúp cho các dự án BOT hiệu quả hơn (ảnh:chinhphu.vn)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi hai nghị định nói trên không thể xử lý triệt để được tất cả các vấn đề do vướng các Luật. Vì vậy, việc nâng cấp quy định về PPP từ Nghị định lên Luật là rất cần thiết.

Dự thảo luật sẽ được xây dựng theo hướng quy định chặt chẽ về tiêu chí lựa chọn dự án để đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; bổ sung quy định về tiêu chí để đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư phù hợp từng hình thức hợp đồng và lĩnh vực dự án.

Rà soát quy định về lập, phê duyệt, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT; ban hành định mức, đơn giá và việc công bố chỉ số giá thị trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời bổ sung chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư chậm quyết toán, chậm thực hiện trách nhiệm công khai, cập nhật lưu lượng phương tiện, doanh thu hoàn vốn, thời gian thu giá sử dụng dịch vụ; quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư bảo đảm chất lượng công trình khi vận hành và bàn giao cho nhà nước;

Quy định về cơ chế tham vấn trước khi quyết định đầu tư và việc người sử dụng dịch vụ phản hồi việc cung cấp dịch vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện quy trình đầu tư, khai thác các dự án giao thông đầu tư theo hợp đồng BOT…

H.L