Miễn phí thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

Cập nhật: 12:50 | 13/03/2018
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ.

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ.

Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày cho biết: về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ, một số ý kiến của ĐBQH đề nghị bổ sung nguyên tắc: bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền, trên không và trên biển; bảo đảm tính kế thừa sử dụng chung, chia sẻ thông tin để bảo đảm thống nhất, không gây lãng phí; xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động đo đạc bản đồ; các hoạt động đo đạc bản đồ phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải được cập nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Với những công trình hạ tầng đo đạc, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được xây dựng bằng ngân sách nhà nước là tài sản công, phải được kế thừa, sử dụng chung, quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật…

mien phi thong tin du lieu do dac va ban do phuc vu nhiem vu quoc phong
Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận nội dung phiên họp

Một số ĐBQH cho rằng không nên thể hiện quá cụ thể trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong hoạt động đo đạc và bản đồ, khi cần quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan này thì Chính phủ sẽ phân công trực tiếp.

Về nội dung này, Dự thảo đưa ra hai phương án. Theo cơ quan thẩm tra, việc thể hiện như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng cũng như các Bộ, ngành khác triển khai tại những địa điểm nhạy cảm, thời gian nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến biển đảo và chủ quyền quốc gia.

Có ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét, bổ sung quy định việc cung cấp miễn phí thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát tài nguyên và môi trường.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và ban soạn thảo cho biết, Luật Phí và Lệ phí năm 2015 quy định việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phải trả phí.

Do vậy, việc miễn phí cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí và điểm c khoản 5 Điều 41 quy định: “Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc sở hữu nhà nước phải trả phí theo quy định của pháp luật”.

Đồng tình với nội dung của dự thảo Luật, song Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, cần quy định cụ thể về vấn đề lệ phí đối với sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Cụ thể, những thông tin do Bộ Quốc phòng tiếp nhận vì nhiệm vụ quốc phòng thì được miễn lệ phí.

Còn tất cả các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng tiếp nhận những thông tin này nhưng vì mục đích kinh doanh, không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thì vẫn phải trả lệ phí như các lĩnh vực khác.

Đồng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần thiết phải có “bộ lọc” để phân loại, phân cấp được ở mức độ nào thì được khai thác miễn phí, những gì phải giữ bí mật. Muốn vậy, cần có sơ đồ hóa về đất đai, bản đồ địa chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng đồng tình với cung cấp miễn phí khi thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, ông Định đề nghị miễn phí với các thông tin do đơn vị công thực hiện. Bởi Dự thảo quy định, ngoài cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước còn có cả tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Phương Thảo