Mọi trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch

Cập nhật: 15:50 | 14/06/2018
Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được khai sinh và có quyền có một quốc tịch...

Hỏi: Xin quý báo cho biết, quyền trẻ em về khai sinh và quốc tịch theo Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào?

Lê Hồng Đăng, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội

Trả lời:

Tại Điều 2 và Điều 3 Công ước quốc tế quy định:

- Mọi trẻ em phải được đăng ký khai sinh ngay sau khi ra đời và phải có một tên gọi.

- Mọi trẻ em đều có quyền có một quốc tịch.

Theo Điều 11 Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 quy định trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch; Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân sau này mà có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh(1).

moi tre em co quyen duoc khai sinh va co quoc tich
ảnh minh họa

Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em, cha, mẹ, người giám hộ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện như sau:

- Đăng ký khai sinh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh(2). Nếu quá thời hạn nêu trên thì phải đăng ký khai sinh theo thủ tục quá hạn.

- Cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em(3). Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên(4).

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (“UBND cấp xã”) có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em, vận động cha, mẹ, người giám hộ khai sinh cho trẻ em đúng hạn(5).

Theo điều 5 Thông tư liên tịch 05/2015 của Bộ Tư pháp, Công an, Bộ y tế thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai sinh, đồng thời làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bạch Dương