Một số thay đổi về chính sách tiền lương, BHXH, BHYT từ ngày 1-7-2018

Cập nhật: 22:11 | 27/06/2018
Từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do đó, mức tiến đóng BHXH, BHYT cũng có những thay đổi theo.

Lương cơ sở chính thức tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng

Từ ngày 1-7, lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang sẽ đồng loạt được tăng lương. Nội dung này được quy định tại Nghị định 72/2018 và Thông tư 06/2018/TT-BNV.

Mức lương cơ sở mới sẽ dùng làm căn cứ tính phụ cấp, thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Như vậy, nhìn chung thu nhập của người lao động sẽ được tăng lên đáng kể.

mot so thay doi ve chinh sach tien luong bhxh bhyt tu 1 7 2018
Từ 1-7-2018, thay đổi mức đóng BHXH dựa theo mức lương cơ sở tăng. Ảnh minh họa

Tăng tiền đóng BHYT với nhiều đối tượng

Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, mức đóng BHYT hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo… bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1-7 tới đây, mức đóng BHYT của các đối tượng nêu trên là 62.550 đồng/tháng, thay cho mức 58.500 đồng/tháng trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định 105/2014/NĐ-CP cũng quy định mức đóng BHYT hàng tháng theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng thì mức đóng của người thứ nhất trong hộ gia đình là 62.550 đồng/tháng và kéo theo mức đóng của người thứ 2 là 43.750 đồng/tháng; người thứ 3 là 37.530 đồng/tháng, người thứ 4 là 31.275 đồng/tháng và từ người thứ 5 là 25.020 đồng/tháng.

Tăng mức hưởng BHYT của chủ thẻ BHYT

Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP, người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Do đó, từ 1-7, số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng

Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng quy định trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh BHYT thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Theo đó, từ 1-7, chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 208.500 đồng sẽ được thanh toán 100% chi phí.

Theo Thông tư 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, đối với vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Như vậy, từ 1-7, mức thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp này là 62,55 triệu đồng, thay vì 58,5 triệu đồng như trước.

Tăng 6,92 % lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành nhằm điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1-7-2018. Mức tăng thêm là 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018.

Theo đó, 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh hưởng là: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 -3- 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Thay đổi mức đóng BHXH

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho hay, từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, từ mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do đó, mức tiến đóng BHXH cũng có những thay đổi theo.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Mức đóng mới này áp dụng từ ngày 1-7-2018.

Thế Vinh