Năm 2018, ngành Nội vụ tăng cường thanh tra việc đề bạt cán bộ

Cập nhật: 15:05 | 18/01/2018
Cho rằng vừa qua đã có trường hợp đề bạt cán bộ nhanh “siêu tốc”, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ngành Nội vụ trong năm mới cần thành lập Tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng làm Tổ trưởng để thanh tra việc đề bạt cán bộ.

Ngày 18-1, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong năm 2017, công tác CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, toàn diện.

Là cơ quan thường trực công tác CCHC, Bộ Nội vụ đã làm tốt việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ CCHC; triển khai đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học để xác định và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, các tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn các tỉnh, thành xây dựng và ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC hàng năm của các sở, ngành, quận, huyện. Hiện, nhiều địa phương đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả CCHC của cấp xã. Dự kiến trong quý 1/2018, Bộ Nội vụ sẽ công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức tại 63 tỉnh, thành…

“Tính đến 31-12-2017, cả nước đã tinh giản biên chế được 33.459 người”, Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết. Bộ Nội vụ cũng đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại 5 tỉnh, thành.

Đồng thời, năm 2017, Bộ Nội vụ đã thẩm định trình Chính phủ ban hành 21 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Bên cạnh đó, thực hiện thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 với 42 địa phương, trong năm 2018 với 21 địa phương.

Về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, trình Hội nghị trung ương 7 khóa XII diễn ra vào tháng 5-2018.

Bên cạnh các kết quả nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cũng cho biết, tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao; vẫn còn đề án, văn bản phải xin lùi, xin rút khỏi Chương trình công tác.

Một số bộ, ngành, địa phương, thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng mục tiêu, trình tự quy định. Việc tinh giản biên chế mới dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm người đứng đầu và chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

“Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển… cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc dư luận. Đáng quan tâm, kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi còn lỏng lẻo”, ông Thăng nói.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2017. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.

nam 2018 nganh noi vu tang cuong thanh tra viec de bat can bo
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đó là tình trạng xây dựng, ban hành thể chế còn chậm, chất lượng đề án chưa đạt yêu cầu, công tác kiện toàn bộ máy chưa hiệu quả, chất lượng. Bên cạnh đó, chưa phát huy hết vai trò của cơ quan quản lý công vụ, còn xảy sai sót trong quản lý, ở địa phương; chưa khắc phục tính hạn chế, hình thức trong tuyển dụng, gây bức xúc dư luận…

Năm 2018 triển khai các Nghị quyết TƯ 6, đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Bộ Nội vụ hết sức gương mẫu, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, phát huy vai trò tham mưu giúp Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế về công chức, công vụ; xây dựng các dự án luật có trong Chương trình công tác; hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương; làm tốt vai trò cơ quan thường trực công tác CCHC và chủ động đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCHC…

Đồng thời, nâng cao công tác tham mưu, thẩm định, bảo đảm rõ ràng, rõ chính kiến về tổ chức bộ máy các cơ quan, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo tỉ lệ và lộ trình, chủ động thanh kiểm tra công vụ…

Cho rằng vừa qua có trường hợp đề bạt cán bộ nhanh, “siêu tốc”, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ngành Nội vụ trong năm mới cần thành lập Tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng làm Tổ trưởng để thanh tra việc đề bạt cán bộ.

Phương Thảo