Năm 2019: Quốc hội giám sát quản lý sử dụng đất đai tại đô thị và phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật: 08:41 | 13/06/2018
Sáng 12-6, Quốc hội đã biểu quyết tán thành chọn 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao trong năm 2019.

Theo đó, chuyên đề 1 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019).

Chuyên đề 2 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019).

nam 2019 quoc hoi giam sat quan ly su dung dat dai tai do thi va phong chay chua chay
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về lựa chọn chuyên đề giám sát.

Kết quả tính đến cuối buổi sáng ngày 7-6-2018, Tổng Thư ký Quốc hội nhận được 442 ý kiến của đại biểu Quốc hội. Trong số đó, có 217/442 ý kiến (49%) tán thành giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018".

Có 356/442 ý kiến (80,5%) tán thành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018".

Có 208/442 ý kiến (47%) tán thành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018".

Có 130/442 ý kiến (29,4%) tán thành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018".

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến như trên, sau khi nghiên cứu, tiếp thu, cân nhắc nhiều mặt, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề 1 và 2 như đã nêu trên.

Các chuyên đề còn lại, Quốc hội sẽ giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả với Quốc hội.

Nguyên An