Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và người dân trong công tác PCCC

Cập nhật: 06:42 | 21/09/2017
(PL&XH) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về Kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.

images1102035_images977707_IMG_0815
Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm rà soát, thống kê, đánh giá đúng thực trạng và mức độ nguy hiểm cháy, nổ đối với 100% nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư; các nguyên nhân và điều kiện dễ dẫn đến cháy, nổ; thực trạng thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC cần thiết; điều kiện thoát nạn, thoát khói, chống cháy lan.

Tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện công tác PCCC từ cấp cơ sở, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện phương châm 4  tại chỗ, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất Kế hoạch trên toàn Thành phố; kịp thời phát hiện, hướng dẫn và kiến nghị các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC. Qua đó phân tích rõ trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý với từng địa bàn, đối tượng theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đưa công tác quản lý nhà nước về PCCC ở cơ sở vào nền nếp.

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát theo phương châm: “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc”, không để sót lọt đối tượng; tổ chức kiểm tra theo hình thức “cuốn chiếu” hoặc song song, kết hợp kiểm tra, đánh giá tính chất nguy hiểm cháy nổ, các điều kiện an toàn PCCC, đồng thời, với việc hướng dẫn các giải pháp an toàn PCCC kiến nghị chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở thực hiện nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC.

UBND Thành phố giao Cảnh sát PC&CC Thành phố chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tập hợp kết quả thực hiện của các đơn vị đảm bảo theo đúng các nội dung, tiến độ của kế hoạch; xây dựng báo cáo UBND Thành phố; đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC...

T.Quang

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250