Nâng ngạch công chức, viên chức: Thi hay xét tuyển?

Cập nhật: 12:19 | 20/01/2018
“Tính đến 31-12-2017, cả nước đã tinh giản biên chế được 33.459 người”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018.  

Tinh giản biên chế: Mới theo nguyện vọng cá nhân

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong năm 2017, công tác CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Là cơ quan thường trực, Bộ Nội vụ đã làm tốt việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ CCHC; triển khai đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học để xác định và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, các tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn các tỉnh, thành xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC hàng năm của các Sở, ngành, quận, huyện. Hiện, nhiều địa phương đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả CCHC của cấp xã. Dự kiến trong quý 1-2018, Bộ Nội vụ sẽ công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức tại 63 tỉnh, thành.

“Tính đến 31-12-2017, cả nước đã tinh giản biên chế được 33.459 người”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết. Bộ Nội vụ cũng đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại 5 tỉnh, thành.

Đồng thời, năm 2017, Bộ Nội vụ đã thẩm định trình Chính phủ ban hành 21 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Bên cạnh đó, thực hiện thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 với 42 địa phương, trong năm 2018 với 21 địa phương.

Hiện, cơ quan này cũng đang tiếp tục hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra vào tháng 5-2018.

Bên cạnh các kết quả nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cũng cho biết, tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao; vẫn còn đề án, văn bản phải xin lùi, xin rút khỏi Chương trình công tác.

Một số Bộ, ngành, địa phương còn thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng mục tiêu, trình tự quy định. Việc tinh giản biên chế mới dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm người đứng đầu và chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức. “Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển… cán bộ, công chức ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc dư luận. Đáng quan tâm, kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi còn lỏng lẻo”, ông Thăng nói.

nang ngach cong chuc vien chuc thi hay xet tuyen
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018. ảnh: P.Thảo

Thanh tra công vụ việc đề bạt cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2017. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.

Đó là tình trạng xây dựng, ban hành thể chế còn chậm, chất lượng đề án chưa đạt yêu cầu, công tác kiện toàn bộ máy chưa hiệu quả, chất lượng. Bên cạnh đó, chưa phát huy hết vai trò của cơ quan quản lý công chức, công vụ, còn để xảy sai sót trong quản lý ở địa phương; chưa khắc phục tính hạn chế, hình thức trong tuyển dụng …

Năm 2018 triển khai các Nghị quyết TƯ 6, đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề, Chính phủ với phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, nên Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Nội vụ hết sức gương mẫu, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, phải tham mưu giúp Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế về công chức, công vụ; xây dựng các dự án luật có trong Chương trình công tác; hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương; làm tốt vai trò cơ quan thường trực công tác CCHC và chủ động đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCHC. Đồng thời, tham mưu, thẩm định, bảo đảm rõ ràng, rõ chính kiến về tổ chức bộ máy các cơ quan trình Chính phủ quyết định; kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo tỉ lệ và lộ trình; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, giảm tỷ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng, hành chính; nghiên cứu đề xuất mô hình “nhất thể hóa” mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, phường…

Cho rằng vừa qua có trường hợp đề bạt cán bộ nhanh “siêu tốc”, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ trong năm mới cần chú trọng thanh tra công vụ, trước mắt phải thành lập Tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng làm Tổ trưởng để thanh tra việc đề bạt cán bộ.

Có cần thi nâng ngạch công chức?

Đáng quan tâm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu có nên tiếp tục tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức nữa không?

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ Nội vụ cần đánh giá lại hiệu quả thực tế và thực chất của việc thi nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay, cũng như yêu cầu của bộ máy hành chính Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ra sao. Bởi mỗi lần thi, công chức các địa phương phải về Hà Nội để thi trong khi công việc tại các địa phương rất nhiều. Chưa kể, nhiều người có kinh nghiệm thực tiễn rất giỏi nhưng khi đi thi lại rớt và dư luận cho rằng có tiêu cực…

“Tôi đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu vấn đề này theo hướng, có tiếp tục tổ chức thi nâng ngạch công chức hay không? Hay là xét nâng ngạch công chức, viên chức theo những tiêu chí rõ ràng, minh bạch, công khai, chính xác về trình độ, năng lực, đạo đức, kinh nghiệm công tác”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Hà Nội đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng quỹ tiền lương, thưởng

Phát biểu tham luận tại hội nghị, GĐ Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho hay, TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên cả nước đã xác định được số lượng biên chế dự kiến theo từng vị trí việc làm đến năm 2021, theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW. Tính đến 30-6-2017, Hà Nội đã phê duyệt xong đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đến 31-12-20017, đã cơ bản hoàn thành đề án này với các đơn vị sự nghiệp.

TP Hà Nội cũng hoàn thành xong việc sắp xếp các Sở ngành, qua đó giảm 46 phòng; khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban, ngành giảm 201 đơn vị; khối các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm 110 đơn vị; sắp xếp xong 70 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban quản lý dự án, giảm 29 đơn vị. “Qua việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, đến cuối năm 2017, TP Hà Nội đã xác định được thêm 106 đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, giảm được 9.361 biên chế”, ông Sáng nói.

Để thực hiện tốt công tác nội vụ trong năm 2018, GĐ Sở Nội vụ Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét xây dựng khung pháp lý để kiểm soát khi phân quyền cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% tự phê duyệt đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc. Đồng thời, phân cấp, phân quyền cho UBND TP trong điều chỉnh vị trí việc làm, tạo sự chủ động cho cơ sở. Đáng quan tâm, Hà Nội đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng quỹ tiền lương, thưởng để trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm trên cơ sở yêu cầu công việc, nguồn thu ngân sách của TP.

Theo đề xuất, cùng vị trí việc làm cũng là chuyên viên nhưng trong khung năng lực, yêu cầu công việc, kết quả công việc ở Hà Nội có sự khác biệt so với cùng vị trí việc làm ở địa phương khác về số lượng công việc phải giải quyết, tính phức tạp nhạy cảm cao hơn. Vì vậy, phải trả lương cao hơn để tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Phương Thảo