Ngành giáo dục năm 2019: Chuyển biến căn bản các vấn đề giáo dục mà xã hội quan tâm

Cập nhật: 13:41 | 11/01/2019
Năm 2018, ngành Giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các nhiệm vụ và công việc phải thực hiện năm 2019 nặng nề và nhiều thử thách mà ngành xác định là có nhiều bước chuyển quan trọng.  

Tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Năm 2018, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; kết quả đó là công sức, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ GD&ĐT, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn ngành.

Tuy nhiên, giáo dục năm 2018 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như bất cập trong quy định hiện hành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; Kỳ thi THPT quốc gia để xảy ra tiêu cực, gian lận có tổ chức trong chấm thi tại Hội đồng thi của một số địa phương; bạo lực học đường vẫn còn diễn ra, một số ít giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Năm 2019, Bộ GD&ĐT xác định là năm tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế trong đó tập trung tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), ban hành kịp thời theo quy định các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học; củng cố công tác thanh tra; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; các nhiệm vụ triển khai theo tiến độ của các nghị quyết, nhiệm vụ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao; các nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung giải quyết theo đặc thù của từng đơn vị.

nganh giao duc nam 2019 chuyen bien can ban cac van de giao duc ma xa hoi quan tam
Năm 2019, sẽ là năm có nhiều bước chuyển quan trọng đối với ngành giáo dục

Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên; thúc đẩy việc học tập của người lớn; đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Bước sang năm 2019, theo Bộ trưởng, sẽ là năm có nhiều bước chuyển quan trọng. Ngành Giáo dục sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; khắc phục những tồn tại, hạn chế gây bức xúc trong dư luận, tạo chuyển biến trong từng việc cụ thể; tiếp tục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, Bộ trưởng lưu ý, năm 2019, cần tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch, ổn định trường lớp đối với bậc mầm non, phổ thông; tập trung sắp xếp lại hệ thống trường sư phạm và các trường đại học, tạo tiền đề cho quy hoạch mạng lới các trường đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

nganh giao duc nam 2019 chuyen bien can ban cac van de giao duc ma xa hoi quan tam
Với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã được thực hiện từ nhiều năm qua, năm 2019, mỗi nhóm nhiệm vụ và nhóm giải pháp sẽ tập trung triển khai các công việc cụ thể, đảm bảo mỗi năm sẽ có điểm nhấn trong từng nhiệm vụ và giải pháp của toàn ngành

Tiếp đến là phát triển đội ngũ nhà giáo. Theo Bộ trưởng, vấn đề thừa thiếu giáo viên không phải là việc dễ nhưng vẫn có thể giải quyết được. Mấu chốt mà ngành Giáo dục cần quan tâm sâu sắc là chất lượng giáo viên cả về chuyên môn cũng như đạo đức, trong đó có việc đào tạo lại đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm 2019 là năm bản lề chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Vì vậy, đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Cùng với đó sẽ là quá trình đổi mới cơ chế quản lý các trường mầm non, phổ thông theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và dân chủ trong nhà trường.

Bộ trưởng lưu ý, cần tiếp tục chú trọng việc dạy và học ngoại ngữ theo hướng bài bản và hiệu quả. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, hướng tới đào tạo công dân toàn cầu, trong đó cần chú trọng tới việc các chỉ số phát triển giáo dục, phát triển con người phải tương thích với quốc tế.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính,chú trọng công tác pháp chế, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và hoàn thiện Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

T.Fan

tra-cuu-diem-thi-bottom-article