Giao ban Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ Hà Nội

Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp

Cập nhật: 15:17 | 22/06/2018
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cơ quan liên quan phải nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội cho biết: Trong 6 tháng đầu năm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành uỷ và các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trong TP đã sâu sát, kịp thời, thường xuyên phát huy hiệu quả thiết thực.

Các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là: Công tác tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của TP được đảm bảo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có chất lượng; Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ có nhiều đổi mới. Chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên; công tác phối hợp giữa Công an, Toà án, Viện Kiểm sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị.

TAND 2 cấp TP đã giải quyết được số lượng dự án tương đối lớn, trong đó có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm-đặc biệt các vụ án tham nhũng đã được Toà án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ; Công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp được quan tâm thực hiện tốt…

Cụ thể, công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được CATP tiếp nhận, xác minh nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Tổng số đã tiếp nhận hơn 7.200 tin, đã xác minh giải quyết đạt 76,4%.

Công tác quản lý hoạt động công chứng, trong 6 tháng Sở Tư pháp đã thay đổi đăng ký hoạt động cho 36 Văn phòng công chứng, đăng ký tập sựu cho 25 trường hợp; các phòng công chứng đã thực hiện 9.740 vụ việc. Trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã cấp 29 thẻ đấu giá viên, đăng ký hoạt động cho 5 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản…

nghien cuu co che chinh sach khuyen khich xa hoi hoa hoat dong bo tro tu phap
Phó Bí thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh T.A)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá: Kết quả cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường bình yên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác nắm bắt, dự báo, kiểm soát tình hình ở một số đơn vị cấp cơ sở còn chưa chủ động, còn để gia tăng số vụ phạm pháp hình sự; một số đơn vị chưa quyết liệt trong công tác xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; công tác tự kiểm tra, đôn đốc của một số đơn vị chất lượng chưa cao, một số vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn kéo dài…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành tăng cường, làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là thực hiện Chương trình phối hợp số 02 giữa Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành ủy và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP về “Phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020”.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác thi hành án. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử án điểm, án kinh tế, tham nhũng, trọng án; khắc phục tình trạng án quá hạn, án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của hội đồng xét xử, gắn với thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị ủy tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU ngày 5/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”, thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước, nhất là các vụ án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thi hành xong trên 72% về việc và trên 32% về tiền.

Phó Bí thư Thành uỷ yêu cầu các cơ quan liên quan phải nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp. Song song đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp.

Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 và triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng theo Quyết định 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy.

T. An