NHNN yêu cầu các ngân hàng chấn chỉnh hoạt động của đường dây nóng

Cập nhật: 16:10 | 19/06/2018
NHNN vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định.

Gần đây, theo phản ánh từ khách hàng và theo dõi của NHNN, tổng đài điện thoại (đường dây nóng) của một số ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả. Khách hàng rất khó liên hệ để đề nghị hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, gây bức xúc cho khách hàng.

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, kịp thời tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng, NHNN yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, chấn chỉnh công tác xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng.

Các ngân hàng cần rà soát, bố trí số lượng nhân viên trực tổng đài điện thoại và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kịp thời tiếp nhận các tra soát, khiếu nại để phục vụ tốt khách hàng, cũng như hạn chế thấp nhất các tổn thất xảy ra.

Đồng thời, cần chủ động giải thích và phản hồi kịp thời các ý kiến phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ, tránh gây tác động tiêu cực đến lòng tin của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng và định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và NHNN.

HP