Hiều về Công ước chống tra tấn

Những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán đối với những hành vi phạm tội

Cập nhật: 17:39 | 27/06/2019
Mỗi quốc gia thành viên cũng phải tiến hành những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội...
 

Hỏi: Xin quý báo cho biết, Công ước chống tra tấn quy định như thế nào về yêu cầu với mỗi quốc gia thành viên trong việc tiến hành những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán đối với những hành vi phạm tội?

(Nguyễn Bảo Nam, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau: Điều 5 Công ước chống tra tấn quy định:

1. Mỗi quốc gia thành viên phải tiến hành những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán đối với những hành vi phạm tội nêu ở Điều 4, trong các trường hợp sau:

a) Khi hành vi phạm tội được thực hiện trên bất cứ vùng lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của quốc gia hay trên tàu thuỷ hoặc máy bay đăng ký ở quốc gia đó.

b) Khi người bị tình nghi phạm tội là công dân của quốc gia đó.

c) Khi nạn nhân là công dân của quốc gia đó nếu quốc gia đó thấy thích đáng.

2. Mỗi quốc gia thành viên cũng phải tiến hành những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội này trong trường hợp người bị tình nghi phạm tội đang có mặt ở bất kỳ vùng lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của mình và quốc gia đó không dẫn độ người bị tình nghi theo điều 8 đến bất kỳ quốc gia nào nói ở khoản 1 điều này.

3. Công ước này không loại trừ bất kỳ quyền tài phán hình sự nào được thực thi theo pháp luật quốc gia.

Đỗ Phương

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250