Phổ biến pháp luật góp phần tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ pháp luật

Cập nhật: 09:34 | 16/03/2019
“Trong điều kiện pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, với nội dung đa dạng, phức tạp, điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội, phục vụ yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, việc xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là rất cần thiết” - Đây là nội dung được Bộ Tư pháp nhấn mạnh trong văn bản trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương vừa được Bộ ban hành.

“Các Chương trình, Đề án về PBGDPL tạo cơ sở thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Với hiệu quả thiết thực đó, Bộ Tư pháp cho rằng cần duy trì và tiếp tục thực hiện các Đề án, Chương trình PBGDPL trong thời gian tới”, Bộ Tư pháp khẳng định.

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý là tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội của mình, các địa phương có thể lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn để thực hiện phổ biến pháp luật cho người dân theo từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật của người dân.

Trước đó, kiến nghị đến Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Đắk Nông kiến nghị cần giảm các Chương trình, Đề án về PBGDPL vì địa phương phải ban hành nhiều Kế hoạch, Báo cáo, nhưng triển khai khó vì không có kinh phí.

pho bien phap luat gop phan tao chuyen bien trong y thuc tuan thu phap luat
Theo Bộ Tư pháp, các địa phương có thể lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn. Ảnh: T.Hải

Tỉnh Đắk Nông cùng nhiều địa phương cũng đề nghị Bộ Tư pháp quy định rõ kinh phí của công tác PBGDPL trong trường hợp nếu địa phương không bố trí được thì Trung ương cấp. Bởi trên thực tế địa phương thường chờ Trung ương, hoặc đợi cuối năm cân đối tài chính, nếu còn mới cấp kinh phí cho công tác PBGDPL nên gây khó khăn cho quá trình triển khai, thực hiện.

Trả lời kiến nghị của địa phương, Bộ Tư pháp cho biết: Luật PBGDPL Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP đã quy định rõ cơ chế tài chính cho công tác PBGDPL, trong đó có các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Đồng thời tại Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã quy định rõ: “Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm của các Đề án. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình này theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc do Luật Ngân sách Nhà nước quy định về nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách đã xác định nguyên tắc: “Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm” (khoản 4 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015). Ngoài ra, Thông tư số 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đã quy định cụ thể: “Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao năm 2018, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL theo Luật PBGDPL; công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở” (tại điểm b khoản 2 Điều 3).

Vì vậy theo Bộ Tư pháp, các địa phương, trong quá trình tham mưu lập dự toán ngân sách bố trí cho công tác PBGDPL của năm sau (tháng 6, 7 của năm trước liền kề), cần chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện công tác này; gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính phân bổ ngân sách hàng năm. Đồng thời, chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền bố trí trong phạm vi ngân sách của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Về phía Bộ Tư pháp, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn nêu trên và xuất phát từ yêu cầu thực tế của việc triển khai Luật PBGPDL, trong chỉ đạo, hướng dẫn, Bộ luôn đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm bảo đảm kinh phí, nguồn lực cho nhiệm vụ PBGDPL. Về lâu dài, Bộ Tư pháp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Bộ, ngành, đoàn thể đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành luật, pháp lệnh để có được nguồn lực bảo đảm cho công tác này đáp ứng yêu cầu công tác này trong tình hình mới.

Thanh Hải