Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông: Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cập nhật: 13:39 | 13/06/2018
Ngày 21-11-2017, UBND phường Nguyễn Trãi đã xây dựng kế hoạch về thực hiện quy định về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường.   

Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông được thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 19-5-1981, nằm ở vị trí trung tâm quận Hà Đông, có 15 tổ dân phố, với 3921 hộ, 15000 nhân khẩu.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy; sự phát huy hiệu quả vai trò của HĐND; sự điều hành, quản lý tích cực, nhân dân và cán bộ phường Nguyễn Trãi đã phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh và nguồn lực về mọi mặt của mọi tầng lớp nhân dân đã khắc phục và hạn chế hiệu quả những khó khăn về chủ quan, khách quan để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, người dân tiếp cận các thông tin pháp luật dễ dàng hơn. Các văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên mạng đã giúp cho người dân dễ dàng tra cứu và chủ động hơn trong việc thực hiện pháp luật.

Từ đó, việc tháo gỡ, giải quyết các thủ tục hành chính, cũng như tranh chấp, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được kịp thời, nhanh chóng và nhận được sự phản hồi, ủng hộ tích cực từ nhân dân.

Có thể nói, những tác động của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật giúp cho nhân dân và cán bộ công chức phường Nguyễn Trãi cùng thực hiện pháp luật ngày càng hiệu quả hơn, ý thức của người dân ngày càng cao hơn. Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật dần trở thanh thói quen của người dân.

phuong nguyen trai quan ha dong phuong dat chuan tiep can phap luat
Phường Nguyễn Trãi đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. (ảnh: Khánh Phong)

Để đạt được chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND phường Nguyễn Trãi đã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định; ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao; tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, không để xảy ra trọng án trên địa bàn phường. Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian.

Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời gian. Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc trách nhiệm của UBND phường. Cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của UBND phường theo quy định. Tổ chức đối thợi chính sách, pháp luật theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên. Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, UBND phường Nguyễn Trãi tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Cụ thể, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, phường Nguyễn Trãi có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa. Có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt dưới 50% tổng điểm tối đa. Tổng điểm đạt được của 5 tiêu chí là 99,99/100 điểm.

Đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về tổng điểm của từng tiêu chí và tổng điểm của các tiêu chí: Đạt.

Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính và điều kiện về cán bộ công chức phường vi phạm kỷ luật theo quy định (không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật): Đạt.

Khánh Phong