Quảng Ninh: Báo cáo kết quả tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh

Cập nhật: 16:48 | 06/07/2018
Thực hiện theo công văn số 4180/UBND-VX2,ngày 18-6-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện tổ chức và báo cáo triển khai các hoạt động của hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết số 1172/QĐ-UBND ngày 18-4-2017 về việc thành lập “bộ máy” Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động của Tỉnh Quảng Ninh gồm chủ tịch Hội đồng là đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; 03 phó chủ tịch Hội đồng là các đồng chí gồm giám đốc sở lao động- TB&XH, Lãnh đạo sở y tế, Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh và 12 đồng chí thành viên Hội đồng là các đồng trí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức hội và Tập đoàn công nghiệp Than- khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc.

quang ninh bao cao ket qua to chuc trien khai cac hoat dong cua hoi dong an toan ve sinh lao dong cap tinh
Kiểm tra ATVSTP

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành 11 văn bản chỉ đạo; Các cơ quan hội đồng đã ban hành 39 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, tham gia ý kiến về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện các hoạt động và tổ chức Lễ phát động của Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tới 14/14 huyện, thị xã, thành phố; Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020 và hàng năm; Kế hoạch phân khai kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020 và hàng năm.

Theo thống kê, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Năm 2017 xảy ra 552 vụ TNLĐ là 579 người bị nạn, trong đó: số vụ làm người chết có 25 vụ, số nười chết là 26 người, người bị thương nặng 338 người, số người bị thương nhẹ là 215 người.

So với năm 2016 thì số vụ TNLĐ đã giảm 11 vụ, tổng số nạn nhân 8 người, số vụ TNLĐ chết người giảm 5 vụ, số người chết giảm 8 người, số người bị thương nặng giảm 3 người. Lũy kế từ 1-1-2018 đến 27-6-2018 tổng số vụ TNLĐ chết người trên địa bàn tỉnh là 15 vụ, làm chết 15 người, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 8 vụ, số người chết giảm 8 người.

Ngày 31-5-2018, Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan là thành viên Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động đã tổ chức đối thoại với nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Có 21 báo cáo tham luận, trao đổi, đề xuất hơn 100 kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng môi trường lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22-6-2018 Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đối thoại về nội dung: Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thức hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các thủ tục hành chính; phân khai kinh phí để tổ chức hoạt động đối thoại và trong tháng 8/2018; ban hành văn bản số 1454/CVHĐATVSLD ngày 22-6-2018 về tham gia ý kiến và tổng hợp nội dung chuẩn bị cuộc đối thoại về chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh năm 2018 gửi các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.

Trần Huyền