Quốc hội chưa quyết định thẩm quyền xem xét danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn

Cập nhật: 19:13 | 03/06/2019
Về thẩm quyền xem xét danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, kết quả biểu quyết cho thấy có 424 đại biểu tham gia ý kiến về phương án 1, và có 234 đại biểu đồng ý, bằng 48,35%. Còn phương án 2, có 206 đại biểu tham gia đồng ý, bằng 42,56%.

Ngày 3-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã cho ý kiến về 3 nội dung lớn còn các ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Căn cứ vào kết quả thảo luận tại hội trường ngày 28-5, để có cơ sở tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Đầu tư công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi xin ý kiến Quốc hội về ba nội dung, mỗi nội dung có hai phương án.

Cụ thể: về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án A, B, C; về thẩm quyền xem xét danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn; về thời gian trình và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án A, B, C, phương án một là giữ nguyên như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án trọng điểm quốc gia là 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại dự án A, B, C như luật hiện hành.

Phương án hai, điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng và điều chỉnh mức vốn phân loại dự án nhóm A, B, C lên tương ứng gấp hai lần như quy định hiện hành.

Kết quả, có 367/429 số đại biểu tham gia cho ý kiến tán thành với phương án 1, bằng 75,83%. Như vậy, tiêu chí phân loại dự án quan trọng Quốc gia 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C sẽ giữ như quy định hiện hành.

quoc hoi chua quyet dinh tham quyen xem xet danh muc du an ke hoach dau tu cong trung han
Các đại biểu xem xét, cho ý kiến về 3 nội dung lớn còn các ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Về thẩm quyền xem xét danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn được quy định tại Điều 59 của dự thảo luật cũng có 2 phương án:

Phương án 1 là Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương, trong trường hợp cần thiết thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình dự án đầu tư công và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Phương án 2 là Quốc hội chỉ quyết định danh mục các dự án quan trọng Quốc gia và Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương (như luật hiện hành).

Tuy nhiên, kết quả biểu quyết cho thấy có 424 đại biểu tham gia ý kiến về phương án 1, và có 234 đại biểu đồng ý, bằng 48,35%. Còn phương án 2, có 206 đại biểu tham gia đồng ý, bằng 42,56%.

Như vậy, cả hai phương án đều không đạt quá bán, và Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ cho biết sẽ có những bước tiếp thu giải trình cho phù hợp.

Cho ý kiến về nội dung thứ ba - thời gian trình và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, đã có 318/429 đại biểu tham gia cho ý kiến tán thành phương án 1, bằng 65,7%. Như vậy, Quốc hội đã đồng ý chọn phương án 1 là Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn mới tại kỳ họp thứ 5 của năm thứ 5 của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến. Quốc hội khóa mới sẽ quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn mới.

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article