Quốc hội giao Chính phủ quy định danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Cập nhật: 11:01 | 08/06/2019
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về thẩm quyền quy định danh mục các dự án dự phòng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về thẩm quyền quy định danh mục các dự án dự phòng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Có 2 phương án được xin ý kiến. Theo đó, phương án 1 là giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án trên nguyên tắc đảm bảo cân đối nguồn vốn ngân sách hàng năm phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền.

Riêng các dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo Quốc hội từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi nếu có, đảm bảo quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết số 26, 71 của Quốc hội, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đầu tư công, các Văn bản thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 88, 102, 2167, 2712, 2740, 2850 và khắc phục những bất cập, hạn chế được nêu trong các báo cáo thẩm tra số 1482, 1484, 1548 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công.

quoc hoi giao chinh phu quy dinh danh muc cac du an su dung von du phong trong ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 2020
Kết quả xin ý kiến các đại biểu Quốc hội

Đồng thời, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 10. Ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho các dự án công trình đã hoàn thành, các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đang dở dang, còn thiếu vốn, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Số còn lại mới phân bổ cho các dự án mới. Giao Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nội dung này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Phương án 2 là không đồng ý giao cho Chính phủ và vẫn tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 71 của Quốc hội.

Có 439 số đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến, bằng 90,7% tổng số đại biểu Quốc hội. Kết quả, 299 đại biểu đồng ý với phương án 1, bằng 61,78%.

Như vậy, Quốc hội đã chọn phương án 1 là giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao phân bổ chung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được các nguồn vốn hàng năm và phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền.

Riêng các dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo Quốc hội và từ tăng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả theo đúng luật quy định.

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article