Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật: 08:38 | 14/06/2018
Theo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Quốc hội sẽ giám sát việc việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Việc giám sát nội dung này sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019).

Ngày 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Theo đó 1 trong 2 chuyên đề được Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao trong năm 2019 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Việc giám sát chuyên đề này sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019).

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Việc lựa chọn giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy được lựa chọn trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tính đến cuối buổi sáng ngày 7-6-2018, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được 442 ý kiến của đại biểu Quốc hội. Trong số đó, có 217/442 ý kiến (49%) tán thành giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018".

quoc hoi se giam sat toi cao cong tac phong chay chua chay
Đại biểu Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) đề xuất Quốc hội giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại phiên thảo luận về dự kiến chương trình giám sát. Ảnh Quochoi.vn

Thảo luận về dự kiến chương trình giám sát trước đó, nhiều ý kiến đại biểu cũng đề xuất giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đại biểu Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) cho biết: Thống kê 2 năm gần đây nhất cho thấy sự gia tăng các vụ cháy. Nếu như năm 2016 cả nước xảy ra trên 3.000 vụ thì sang năm 2017, cả nước đã xảy ra 4.100 vụ cháy. Mặc dù công tác phòng cháy trong thời gian qua đã có sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều tồn tại hạn chế như công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống cháy nổ có hiện tượng buông lỏng, thiếu chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Các điều kiện về phòng, chống an toàn cháy nổ chưa đáp ứng được yêu cầu. Ý thức phòng, chống cháy nổ của người dân chưa tốt, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm còn mang tính hình thức.

Từ thực trạng kể trên, đại biểu Triệu Thị Thu Phương cũng như nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội khác đề nghị Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề này vào năm 2019 nhằm rà soát lại tất cả các quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Cùng với việc lựa chọn giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy, năm 2019 Quốc hội cũng sẽ tiến thành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018". Có 356/442 ý kiến (80,5%) tán thành giám sát chuyên đề này. Việc giám sát sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019).

Thanh Hải