Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Cập nhật: 16:48 | 13/06/2019
Ngày 13-6, với 439/450 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 90,70 % tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày 13-6, với 439/450 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 90,70% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu, Luật được thông qua giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBTVQH tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu, quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn (ĐTCTH) giai đoạn mới.

quoc hoi thong qua luat dau tu cong sua doi
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi (Ảnh: Quốc hội)

Đối với kế hoạch ĐTCTH ở địa phương, rước ngày 5/12 năm thứ năm của kế hoạch ĐTCTH giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khóa trước cho ý kiến về kế hoạch ĐTCTH giai đoạn sau; Ủy ban nhân dân căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau.

Theo kết quả lấy ý kiến đại biểu về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục ĐTCTH, do không có phương án nào được trên 50% đại biểu lựa chọn, nên UBTVQH xin Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.

Đồng thời, chỉnh lý một số chi tiết để đảm bảo đồng bộ với Luật ngân sách nhà nước (NSNN), cụ thể Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với: Chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án quan trọng quốc gia theo khoản 1 Điều 17 của Luật Đầu tư công hiện hành.

Về nguyên tắc quản lý đầu tư công, Luật quy định: Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của đất nước và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;

Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí; Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Luật quy định dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí: Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020./.

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article