Giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ kê khai tài sản

Cập nhật: 17:33 | 23/10/2017
Bạn Phạm Hồng Khanh có câu hỏi gửi báo PL&XH để được tư vấn về nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định của pháp luật...
quy dinh cua phap luat ve nghia vu ke khai tai san

Hỏi: Xin quý báo cho tôi biết, theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ kê khai tài sản được nêu cụ thể như thế nào?

(Phạm Hồng Khanh, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau: Theo Điều 44 (nghĩa vụ kê khai tài sản) Luật Phòng, chống tham nhũng quy định:

1. Những người sau đây phải kê khai tài sản:

a) Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;

c) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại khoản này.

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

3. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về việc kê khai.

Hoa Đỗ

tra-cuu-diem-thi-bottom-article