Sáng kiến của Việt Nam về tọa đàm về vai trò của CNTT và truyền thông trong bảo đảm quyền con người...

Cập nhật: 08:00 | 02/03/2018
Ngày 28-2, tại Giơ-ne-vơ đã diễn ra Phiên thảo luận chung của Hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Khóa 37 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ).

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh 70 năm qua kể từ khi thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền, việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và quyền phát triển đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các tổ chức quốc tế và các quốc gia.

Tuy nhiên, nhân loại cũng tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ xung đột vũ trang, bất bình đẳng, đến nghèo đói và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Để giải quyết các thách thức này, Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác và đối thoại, xây dựng chính sách lấy người dân làm trung tâm nhằm đưa lại lợi ích từ toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho tất cả người dân.

Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định Việt Nam thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó có việc hoàn thành Báo cáo quốc gia Công ước quốc tế về chống tra tấn, Công ước về quyền dân sự và chính trị, triển khai các khuyến nghị đã chấp thuận theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II và chuẩn bị cho báo cáo tại chu kỳ III.

sang kien cua viet nam ve toa dam ve vai tro cua cntt va truyen thong trong bao dam quyen con nguoi
Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc chủ trì tọa đàm

Đại sứ nêu bật các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam tại HĐNQ, như việc giới thiệu Nghị quyết hàng năm về biến đổi khí hậu và nhân quyền; tổ chức các tọa đàm quốc tế liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và gợi mở những vấn đề mới, thiết thực đối với người dân mà cụ thể là trong khuôn khổ khóa họp này, tổ chức tọa đàm về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong bảo đảm quyền con người và giảm thiểu bất bình đẳng.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để HĐNQ trở thành một cơ chế hiệu quả trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Đại sứ thông báo nỗ lực và thành tựu của Việt Nam như hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và triển khai các chương trình hành động quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, nhất là các nhóm dễ tổn thương, tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Đồng thời, Đại sứ Dương Chí Dũng cũng đề cập đến một số thách thức Việt Nam đang phải đương đầu, khẳng định Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm cho mọi người dân Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ quyền con người.

Cùng ngày, trong phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Nhân quyền và 25 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Viên, Đại sứ Dương Chí Dũng đề cao các giá trị phổ quát về nhân quyền, cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc xem xét đến tính đặc thù về hoàn cảnh văn hóa, lịch sử của các quốc gia và khu vực.

Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, thế giới cần tiếp tục đề cao hợp tác và đối thoại, giải quyết tình trạng bất bình đẳng, bảo đảm toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hoa Đỗ