Sắp xếp lại các đơn vị hành chính: Phải được trên 50% cử tri đồng ý

Cập nhật: 09:52 | 11/08/2018
Khi tiến hành sắp xếp phải lấy ý kiến nhân dân và phải có trên 50% nhất trí mới trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.  

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021.

Báo cáo về Đề án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, quá trình chia, tách các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thời gian qua có một số bất cập như: bộ máy các cơ quan Nhà nước ngày càng cồng kềnh, tăng biên chế, tăng chi ngân sách; gây khó khăn trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội; làm xáo trộn đến đời sống nhân dân trong việc thay đổi giấy tờ, thủ tục…

Tính đến nay, cả nước có 588/713 đơn vị hành chính cấp huyện (chiếm 82,47%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số; có 9.434/11.162 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 84,51%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH.

sap xep lai cac don vi hanh chinh phai duoc tren 50 cu tri dong y
Cán bộ xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh minh họa

Mục tiêu của Đề án từ nay đến năm 2021, cơ bản thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định. Từ năm 2022 đến năm 2030, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định.

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến đều cho rằng, khi sắp xếp phải tránh gây phiền hà cho người dân và DN; Xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư để thực hiện thống nhất; Có chính sách hỗ trợ kinh phí để xây dựng hạ tầng cơ sở và thực hiện các chế độ, chính sách khác sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, mục tiêu của Đề án nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, do đó xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với việc phải việc lấy ý kiến Nhân dân, nếu Nhân dân đồng thuận thì tiến hành thực hiện ngay, nếu chưa đồng thuận thì tiếp tục vận động, tuyên truyền. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì việc điều chỉnh địa giới hành chính phải lấy ý kiến cử tri và đạt trên 50% cử tri đồng ý mới báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính để có chính sách cho phù hợp về lương, phụ cấp, chế độ làm việc để cán bộ yên tâm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, về mục tiêu và số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, có 16 đơn vị hành chính cấp huyện, 637 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn, cần phải xem xét, sắp xếp đến 2021. Nếu các địa phương chủ động sắp xếp nhiều hơn nữa thì cần chủ động và được khuyến khích thực hiện, nhưng cần xem xét các yếu tố đặc thù khác của địa phương để sắp xếp, đảm bảo tính kế thừa và không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý việc lấy ý kiến nhân dân đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Khi tiến hành sắp xếp phải lấy ý kiến Nhân dân và phải có trên 50% nhất trí mới trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của các đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một Nghị quyết riêng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để thực hiện thuận lợi, trong đó quy định trình tự, thủ tục đơn giản, dễ hiểu. Chính phủ, các Bộ, ngành phải chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời để triển khai đồng bộ.

“Chúng ta phải trân trọng đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia không chuyên trách trong thời gian qua đóng góp rất lớn cho việc củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội,” Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu những kinh nghiệm tốt nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và dư luận xã hội.

Phương Thảo