Sẽ khảo sát việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cập nhật: 19:49 | 23/04/2019
Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, năm 2019 sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, việc kiểm tra khảo sát sẽ được thực hiện theo khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) và tại địa phương. Trong đó Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát theo khu vực. UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp) sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát tại địa phương.

Cùng với hoạt động điều tra, khảo sát, Bộ cũng sẽ chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với thực tiễn.

se khao sat viec xay dung cap xa dat chuan tiep can phap luat
Ảnh minh họa

Trước đó chuẩn tiếp cận pháp luật được xác định và trở thành một trong nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 thì kết quả xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong các tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ sở quan trọng nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg.

Đồng thời qua đó góp phần tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã; đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật. Cũng như khẳng định vai trò của pháp luật và ngành Tư pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Bộ Tư pháp, năm 2018, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từng bước được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm triển khai thực hiện, gắn kết với công tác xây dựng nông thôn mới. Cả nước đã có 6.548/10.678 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 61%). Một số địa phương có tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao như: Hà Tĩnh, Bình Dương, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Nguyên An