Xin chờ trong giây lát...

Sự thiết thực của việc xây dựng TBA 110kV ở huyện Phú Xuyên

133 lượt xem - 16:46 | 18/05/2018

Việc xây dựng Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm PV

Nguồn phapluatxahoi.vn