• Không nên lạm dụng loa kẹo kéo quá mức
    Những năm trở lại đây, tại nhiều nơi trên cả nước trong đó có TP Hà Nội, loa kẹo kéo dường như đã trở thành một đồ vật khá quen thuộc đối với mỗi người và đây cũng chính là một trong những tác nhân gây nên ô nhiễm tiếng ồn.