• nha may xi mang long son cham den bu cho nguoi dan
    Một số hộ dân tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) phản ánh về việc Nhà máy xi măng Long Sơn sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại hoa màu cho người dân trong thời gian dài nhưng không chịu đền bù.