• VRG Khải Hoàn liệu có “bội tín” với đối tác?
    Chỉ là nghi ngờ nhưng Chủ tịch HĐQT VRG Khải Hoàn đã chỉ đạo dừng cung cấp hàng hoá, không tiếp tục thực hiện hợp đồng nguyên tắc đã ký trước đó, đẩy đối tác của mình vào tình thế khốn cùng.