• Vĩnh Phúc: Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ 2021
    Chiều 12-1, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hướng tới mục tiêu triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.