• co hon 41000 nguoi tung den 3 benh vien tai da nang
    Theo thống kê, từ đầu tháng 7-2020 đã có hơn 800.000 người đã từng đi đến Đà Nẵng và trở về các địa phương; có hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương lập danh sách, giám sát, theo dõi cho tất cả các đối tượng này và gửi tin nhắn hướng dẫn theo dõi sức khỏe.