• xe sach nhung duong thi ban
    Có lẽ không khó để bắt gặp những cửa hàng rửa xe trên nhiều tuyến phố tại Thủ đô, có cầu thì ắt có cung và cứ thế những cửa hàng rửa xe xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên có không nhiều cửa hàng rửa xe bảo đảm được việc giữ gìn vệ sinh chung.