• hang nghin nguoi tham du le hoi truyen thong bach dang 2019
    Nhân kỷ niệm 1081 năm và 731 năm chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tổ chức khai hội lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2019 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức các bậc tiền nhân đã hy sinh xương máu để bảo vệ bờ cõi Đại Việt.
  • de xuat cac giai phap nham han che dot vang ma
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt vàng mã; kiến nghị với Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị các cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục.