• Người phụ nữ bị hôn mê do nắng nóng, sốc nhiệt
    Đi lên nương để đốt nương canh tác giữa thời tiết nắng nóng cực điểm, người phụ nữ chịu “cộng hưởng kép” sức nóng của thời tiết với nhiệt độ của đám cháy nên bị say nắng, say nóng và rơi vào hôn mê.