• chien si ao trang voi nhieu cong trinh nghien cuu khoa hoc sang tao hieu qua
    Tiếp xúc với Thiếu tá, Thạc sĩ, Bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Tùng, Bệnh viện Quân y 103 (BVQY103), Học viện Quân y (HVQY)- một BS trẻ luôn chủ động trong điều trị, huấn luyện và chuẩn bị các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, có thể khẳng định một điều: Nếu muốn thực hiện tốt nhiều phần việc trong cùng một lúc thì yếu tố cần và đủ là lòng quyết tâm, tinh thần nỗ lực và ý chí phấn đấu không ngừng.