• can chinh sach de nld lam it gio nhung luong thu nhap tang len
    "Nếu hỏi công nhân có nhu cầu làm thêm giờ không tôi nghĩ rằng không. Nhưng nếu hỏi công nhân cần làm thêm không thì câu trả lời là công nhân cần. Cần để có thêm thu nhập, vì đồng lương, thu nhập hiện nay so với trang trải, nhu cầu cuộc sống tối thiểu còn quá khó khăn, eo hẹp, thiếu thốn".