• viec so sanh danh ket qua xu ly nuoc ao ho phai cho ket qua
    Với chế phẩm Redoxy-3C RED làm sạch nước ao, hồ hiệu quả đã được công bố từ khi thí điểm đến khi triển khai, chất lượng tốt đạt các chỉ tiêu. Còn đối với công nghệ Nano-Bioreactor, phía Nhật đang thử nghiệm do vậy chất lượng, giá thành chưa biết, chưa thể so sánh- ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết.