• nguy co mat trang nha dat vi dinh cam bay tin dung
    Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo cho khoản vay, ông Nam đã cam kết không mua bán chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào với bên thứ ba. Song, ông này đã vi phạm thoả thuận khiến một gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng nhà đất.