• chung ta phai lam nhieu hon nua de cham dut bao luc tren co so gioi
    “Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Cuộc thi Thiết kế nhận diện Chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được phát động ngày hôm nay là một trong những hành động quan trọng để nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này” – bà Rah Mi Hye – Phó Giám đốc quốc gia, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam nhấn mạnh.