• ha noi nang cao chat luong cong tac tiep cong dan
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 93/UBND-BTCD, yêu cầu Ban Tiếp công dân thành phố, Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 24-4-2018 của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân.