• Hà Nội tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động
    UBND TP Hà Nội vừa tiếp nhận thêm 24 trạm quan trắc không khí tự động, nâng tổng số trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn lên 35 trạm; góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân Thủ đô, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí.