• cong bo 4 thu tuc hanh chinh moi trong linh vuc tro giup phap ly
    Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1540/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
  • luat tro giup phap ly da cham den trai tim cua nhieu nguoi
    “Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua với 100% Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành và là một trong số ít luật hiếm hoi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao như vậy. Luật đã chạm đến trái tim của nhiều người bởi mục tiêu là lấy người trợ giúp pháp lý làm trung tâm nhằm giúp đối tượng cần trợ giúp tiếp cận được dịch vụ này một cách tốt nhất” – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức sáng 16-11.