• tuan le quoc gia nuoc sach va ve sinh moi truong 2019
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 2019 từ ngày 15-4/15-5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 5-6-2019 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30-4 và 1-5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.