Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC

Cập nhật: 07:05 | 24/02/2018
“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại hội nghị triển khai công tác CCHC năm 2018.

Báo cáo của Ban chỉ đạo cho biết, năm 2017, công tác CCHC đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đó là tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016, tính đến ngày 26-12-2017, chỉ còn 9 thông tư quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng chưa được ban hành.

Đã có 17/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với tỉ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4.

58/63 tỉnh, TP cũng đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỉ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Những nỗ lực cải cách này đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

tang cuong ky luat ky cuong hanh chinh cua cbccvc
Người dân làm TTHC tại bộ phận một cửa quận Long Biên. ảnh: P. Thảo

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Báo cáo của Ban chỉ đạo cũng cho biết, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hoá. Đáng quan tâm, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: Đất đai, xây dựng, LĐ-TB&XH.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp. Đó cũng là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển” và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách.

Vì vậy, năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, chú ý cải cách thủ tục hành chính ngay trong công tác xây dựng thể chế.

Bên cạnh đó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch...; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức…

“Tăng cường công tác truyền thông, công bố công khai, minh bạch để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo ra sự đồng thuận của xã hội, người dân được hưởng thụ hiệu quả của công cuộc cải cách hành chính”, Phó Thủ tướng nói.

TP Hà Nội đề nghị Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động thanh tra công vụ. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã kiến nghị một số vấn đề cụ thể để nâng cao công tác CCHC trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, TP Hà Nội đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội Ban hành Luật về kiểm soát hành chính công, trong đó có quy định về kiểm tra hành chính. Đồng thời, đề nghị Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động thanh tra công vụ; quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ có giải quyết TTHC với địa phương, công dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu xác định cơ cấu, biên chế đội ngũ công chức cấp xã cho phù hợp với nhiệm vụ được giao cho cấp xã. Nghiên cứu về cơ chế, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức hành chính cho phù hợp đối với từng loại công chức theo 4 cấp, đặc biệt là mức lương khởi điểm đối với công chức để bảo đảm được cuộc sống tối thiểu, góp phần tích cực phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. TP Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng lộ trình cụ thể về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai trong toàn ngành để cấp tỉnh chủ động hơn trong xây dựng dịch vụ công trực tuyến. Việc xây dựng phần mềm cần tránh trùng lắp giữa Bộ với địa phương, gây lãng phí. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành cần sớm có quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa Trung ương, Bộ, ngành với địa phương, trong đó xác định cụ thể thời gian giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân...

Phương Thảo