Tăng cường kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ Tư pháp - hộ tịch

Cập nhật: 09:10 | 11/10/2018
“Cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, nhất là kỹ năng giải quyết, xử lý tình huống hộ tịch và ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức cấp xã” – Đây là một trong những nội dung được TP Hà Nội đề xuất với Bộ Tư pháp tại Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP Hà Nội, từ khi thực hiện Luật Hộ tịch, công tác quản lý, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí công việc, thực hiện chế độ chính sách và đào tạo bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch luôn được UBND các cấp quan tâm. Trong đó, công tác tuyển dụng công chức được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh tuyển dụng. Mỗi phòng Tư pháp đều đã bố trí 1 lãnh đạo phòng phụ trách công tác hộ tịch và bố trí từ 1 -2 công chức làm công tác hộ tịch. UBND cấp xã bố trí từ 1 - 2 công chức Tư pháp -hộ tịch, hàng năm đều được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Tư pháp, phòng Tư pháp tổ chức.

Theo thống kê, qua gần 3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Sở Tư pháp đã tổ chức 9 Hội nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức Tư pháp của 30 phòng Tư pháp và công chức Tư pháp-hộ tịch của 584 xã, phường, thị trấn. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho hơn 1.000 công chức phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách công tác Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch trên địa bàn TP.

tang cuong ky nang xu ly tinh huong cho can bo tu phap ho tich

Các hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch luôn được Hà Nội quan tâm, chú trọng triển khai. Ảnh: T.Hải

Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn TP theo đó về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, tham mưu thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn, có kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, mạng internet… có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp và chứng chỉ tin học do Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Trình độ, năng lực của công chức Tư pháp - hộ tịch còn chưa đồng đều. Công chức làm công tác hộ tịch thường có sự biến đổi do luân chuyển, điều động theo yêu cầu nhiệm vụ, Do vậy, có nhiều công chức làm công tác hộ tịch mới đảm nhận nhiệm vụ chưa có kinh nghiệm, để xảy ra tình trạng sai sót trong quá trình giải quyết, xử lý những hồ sơ khó, phức tạp.

Một số công chức Tư pháp - hộ tịch nhất là công chức có độ tuổi cao còn thực hiện nhiệm vụ theo lối mòn. Chưa có sự thay đổi tư duy, ngại nghiên cứu, tiếp cận các văn bản pháp luật mới. Bên cạnh đó việc sử dụng máy vi tính để thực hiện các nhiệm vụ trên phần mềm điện tử của các công chức cao tuổi cũng gặp nhiều hạn chế.

Trên thực tế, ngoài thực hiện các nhiệm vụ của công tác hộ tịch công chức vẫn phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ công tác tư pháp khác như: Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, chứng thực, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, bồi thường Nhà nước, thi hành án dân sự và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch…

Khối lượng công việc về hộ tịch nhiều. Do vậy thời gian dành cho nghiên cứu về công tác hộ tịch để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa nhiều. Trong khi các quy định của pháp luật về hộ tịch thường xuyên thay đổi và nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau dẫn đến khó khăn cho cán bộ khi tiếp cận, tìm hiểu. Cộng thêm áp lực về thời gian trả kết quả nên khó tránh khỏi sai sót trong quá trình giải quyết.

Từ khó khăn, vướng mắc kể trên, bên cạnh đề xuất về việc tăng cường bảo đảm các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất cho cơ quan Tư pháp - Hà Nội cũng đề xuất Bộ Tư pháp quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp, hộ tịch. Bởi năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ làm trực tiếp công tác hộ tịch tại cơ sở luôn là yếu tố quan trọng để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân.

Thanh Hải

tra-cuu-diem-thi-bottom-article