Tạo thuận lợi cho các DN văn hóa, thể thao thu hút nguồn lực xã hội

Cập nhật: 17:15 | 16/12/2017
Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển

Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, đặc biệt tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2013 đến 2017.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trương Minh Tiến, toàn Thành phố có 23 thiết chế văn hóa, trong đó, có 14 thiết chế văn hóa thuộc sự quản lý của Sở VH&TT; 3 thiết chế thuộc Thành đoàn Hà Nội; 2 thiết chế thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố; 4 rạp chiếu phim thuộc công ty TNHH một thành viên điện ảnh Hà Nội.

30/30 quận, huyện, thị xã đều thành lập trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao. Riêng các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Quốc Oai đã có Trung tâm thể thao nhưng chưa có Trung tâm văn hóa; quận Nam Từ Liêm đang bắt đầu triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa thông tin và Thể thao.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn, hiện, 112/584 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao. TP hiện có 252/386 xã được cộng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó 100% các xã được công nhận có hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn.

Có 1.727/5.452 tổ dân phố có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Do khó khăn về quỹ đất tại các quận nội thành nên nhiều tổ dân phố phải sử dụng chung một nhà văn hóa. Các điểm sinh hoạt cộng đồng chỉ đảm bảo được diện tích phục vụ hội họp của tổ dân phổ, không cỏ quỹ đất để xây dựng các công trình phụ trợ.

Theo kế hoạch 188/KH-UBND về thực hiện Chương trình 02/CT-TU của Thành ủy Hà Nội, đến năm 2020 Thành phố sẽ đầu tư xây dựng thêm 69 nhà văn hóa xã, nâng số Trung tâm văn hóa xã lên là 2.152 cơ sở với kinh phí dự kiến 1.380 tỷ đồng.

Đánh giá về mặt tiêu chí theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thì các thiết chế văn hóa, thể thao cấp Thành phố và quận, huyện hầu hết đáp ứng được đầy đủ tiêu chí. Đối với thiết chế văn hóa cấp xã, phường thì tỷ lệ còn thấp 19,2%; Nhà văn hóa thôn đạt tỷ lệ cao 85,1%.

Tuy nhiên, về tỷ lệ các Trung tâm văn hóa xã, phường và Nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí quy định của bộ tỷ lệ còn thấp, vẫn còn nhiều công trình xuống cấp chưa được đầu tư cải tạo…

tao thuan loi cho cac dn van hoa the thao thu hut cac nguon luc xa hoi de phat trien
Trưởng đoàn khảo sát Bùi Huyền Mai đề nghị cần tăng cường quảng bá giá trị văn hóa trên địa bàn Thủ đô

Sở VH&TT đã kiến nghị Thành phố quan tâm đưa các nội dung xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở vào các chương trình nghị sự nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc đầu tư, xây dựng và quản lý, tổ chức hoạt động theo hướng xã hội hóa và tự chủ.

Đồng thời, sớm xem xét ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa thôn, tổ trên địa bàn TP Hà Nội. Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển…

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Trưởng đoàn khảo sát Bùi Huyền Mai đề nghị Sở VHTT cần hướng đến khu dân cư điện tử và có sự phối hợp với cơ quan chức năng để phát triển về thiết chế văn hoá cơ sở.

Đồng thời, phối hợp với ngành du lịch, các công ty lữ hành… để tăng cường quảng bá giá trị văn hóa trên địa bàn Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước

H.L