Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp phiên tháng 5

Cập nhật: 11:11 | 15/05/2019
Sáng 15-5, tập thể UBND TP Hà Nội họp phiên tháng 5-2019 để xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND TP và các nội dung theo chương trình công tác của UBND TP.
tap the ubnd thanh pho ha noi hop phien thang 5

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, tập thể UBND TP đã cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND TP, gồm: Nghị quyết về thông qua Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và hoạt động thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Nghị quyết quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân phong đã khỏi bệnh và bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong ở huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Tập thể UBND TP cũng xem xét, góp ý về Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (Khu I, Khu II, Khu III); Sửa đổi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND (ngày 17-4-2017) về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Sửa đổi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND (ngày 12-9-2016) về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố; Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng khi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”.

HP