Tập trung giải quyết các vấn đề sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông

Cập nhật: 12:36 | 18/05/2019
Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tập trung giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự xã hội như ách tắc, vi phạm giao thông, nhất là việc sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông.

Tổng Thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp 34.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Công ước số 98) như Tờ trình của Chủ tịch nước, Báo cáo thuyết minh của Chính phủ và nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7.

Công ước số 98 không có quy định nào trái với Hiến pháp năm 2013, các quy định của Công ước cơ bản phù hợp pháp luật Việt Nam, các nội dung chính của Công ước có thể nội luật hóa vào hệ thống pháp luật trong nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí không bảo lưu nội dung nào khi gia nhập Công ước này.

Để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 98, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, nghiên cứu luật hóa các nội dung của Công ước vào các dự án luật hiện đang trong quá trình xây dựng, nhất là dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Báo cáo thuyết minh của Chính phủ cần nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan tại dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) để phù hợp với Công ước số 98.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá sự tương thích giữa Công ước số 98 với các luật khác có liên quan như Luật Công đoàn, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, các nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo trước Quốc hội về những nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra chính thức Công ước số 98 theo quy định của Luật Điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh thêm một số vấn đề.

Cụ thể, chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; trong đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, phát triển các thị trường yếu tố sản xuất và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát trong phạm vi kế hoạch;

tap trung giai quyet cac van de su dung ma tuy ruou bia khi tham gia giao thong
Phiên họp thứ 34 của UBTVQH (Ảnh: Quốc hội)

Tiếp tục xử lý tốt các khoản nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong tiếp cận tín dụng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng đến vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nhất là ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và hải đảo;

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chú trọng phát triển thị trường khoa học công nghệ và tạo sự chuyển biến đối với khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tập trung giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự xã hội như ách tắc, vi phạm giao thông, nhất là việc sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông, cũng như tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và buôn bán ma túy khối lượng lớn…

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article