Tập trung hậu kiểm các sản phẩm thực phẩm thuộc diện tự công bố

Cập nhật: 10:48 | 17/05/2018
Từ nay đến cuối năm 2018, Cục ATTP sẽ chủ trì, phối hợp, chỉ đạo các đơn vị và các địa phương triển khai hậu kiểm về công bố, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp.  

Theo Kế hoạch hậu kiểm về an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2018 do Bộ Y tế vừa ban hành, nhằm triển khai thực hiện hậu kiểm về TTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2018; đảm bảo 100% sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế lưu thông trên thị trường được kiểm tra, giám sát 1 lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu an toàn.

Đồng thời, thông qua công tác hậu kiểm tuyên truyền chính sách pháp luật về ATVSTP, trách nhiệm của cơ sở/người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong bảo đảm ATVSTP…; qua hậu kiểm ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về ATVSTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

tap trung hau kiem cac san pham thuc pham thuoc dien tu cong bo
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung hậu kiểm các sản phẩm tự công bố. ảnh: M.T

Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm-tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm, sản phẩm sản xuất tại các cơ sở không được cấp một trong các giấy chứng nhận sau: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 và kiểm soát ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP.

Kết hợp hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ATVSTP, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố/đăng ký bản công bố (hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng).

Bộ Y tế giao Cục ATTP chủ trì, phối hợp với các Viện, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai hậu kiểm về công bố, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp. Quý 2-2018 tiến hành tại Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Vĩnh Long; quý 3-2018 hậu kiểm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, An Giang; quý 4-2018 tại Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Ban quản lý ATVSTP TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh tham mưu cho UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hậu kiểm, giao các cơ quan chức năng của tỉnh quản lý về ATVSTP và UBND huyện/quận/thị xã và xã/phường/thị trấn hậu kiểm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn về tự công bố sản phẩm-tập trung hậu kiểm sản phẩm doanh nghiệp tự công bố, đăng ký bản công bố tại địa phương; hậu kiểm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; phối hợp với Cục ATTP hậu kiểm về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dường, Viện Y tế công cộng TP HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ Nha Trang, Tây Nguyên phối hợp với Cục ATTP và cơ quan quản lý ATVSTP các địa phương tiến hành lấy mẫu theo quy định.

Bộ Y tế giao Cục ATTP phẩm chủ trì thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác hậu kiểm về ATVSTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Các Viện kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế và các đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về ATTP có trách nhiệm phối hợp với Cục ATTP và cơ quản quản lý ATVSTP thuộc các địa phương lấy mẫu hậu kiểm về ATVSTP. Việc lấy mẫu hậu kiểm thực hiện theo quy định về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, ATVSTP. Kết quả kiểm nghiệm mẫu là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý cơ sở vi phạm về ATTP theo quy định.

Thịnh An