Ban dân tộc thành phố

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo bước đột phá trong năm 2018

Cập nhật: 09:23 | 25/01/2018
Đó là xác định của Trưởng ban Dân tộc TP tại Hội nghị công chức, người lao động của Ban Dân tộc TP Hà Nội năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Dân tộc TP và đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn Ban chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về sử dụng kinh phí tự chủ của cơ quan, của công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chức năng thuộc Ban…

Năm 2017 là năm hoạt động sôi nổi, hiệu quả, các phòng chức năng và văn phòng của Ban đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động được phát huy. Uy tín của ngành được nâng lên, góp phần đẩy mạnh sự phát triển, đi lên ở vùng dân tộc, miền núi, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

tap trung nang cao hieu qua hoat dong tao buoc dot pha trong nam 2018
Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. ảnh: Khánh Phong

Tại Hội nghị, các ý kiến của công chức, người lao động đã nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ được nêu trong các báo cáo, đồng thời thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp, biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 đó là: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu; Tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của TP và các huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, giao dịch hành chính và trang thông tin điện tử của Ban.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định của UBND TP; Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong công chức, người lao động, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động. Thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường công sở.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được của cơ quan làm công tác dân tộc Thủ đô trong năm 2017, Chủ tịch UBND TP đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 1 đơn vị của Ban và Trưởng ban Dân tộc đã trao tặng Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 3 cá nhân.

Khánh Phong